Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Eπαναληπτική άσκηση για το Γ2!

Δίνονται οι παραστάσεις 

\boxed{A=\dfrac{3x^3-2x^2y+3x-2y}{x^2+1}+\dfrac{4y^4-9}{2y^2+3}-2\left(y-3 \right)^2}

\boxed{B=\left(x-\dfrac{1}{2} \right)^2-\dfrac{\left(3y+1 \right)^2}{4}-\left(x-\dfrac{3y}{2} \right)\left(x+\dfrac{3y}{2} \right)}

(α) Να αποδείξετε ότι \boxed{A=3x+10y-21}

(β) Να αποδείξετε ότι \boxed{B=-\dfrac{2x+3y}{2}}

(γ) Να βρείτε τους αριθμούς x,y αν επιπλέον γνωρίζετε ότι \begin{cases}\dfrac{A}{4}+B=1\\ 
\\ 
\dfrac{A+6}{10}=\dfrac{2B}{5}+3\\ \end{cases}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου