Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Μπορείτε να βρείτε το γαλάζιο εμβαδόν;

Δίνεται τετράγωνο με εμβαδόν 1. Συνδέουμε τις κορυφές του τετραγώνου με τα μέσα των πλευρών του όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Πόσο είναι το εμβαδόν του σκιασμένου τετράπλευρου;

1 σχόλιο: