Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Πυθαγόρειο θεώρημα και εμβαδόν!

Στο πιο κάτω σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο , το τρίγωνο  ΒΔΓ είναι ισοσκελές  (ΔΒ=ΔΓ), ΑΒ=6cm, ΑΓ=8cm και ΔΒ=ΔΓ=13cm
            Να υπολογίσετε: 
                    α) Τη βάση ΒΓ του ισοσκελούς τριγώνου ΒΔΓ.
                    β) Το ύψος ΔΕ.
                    γ) Το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑΒΔΓ.              1 σχόλιο: